Web Analytics

ברכת הדרך לרופא צעיר

היי יענק'לה, או מן הסתם יש לך כעת שם פרטי חדש. דוקטור. בעצם, ת'שכח מזה. אתה עדיין הילד החוכמולוג שפגשתי בפעם הראשונה שנכנסתי אליכם הביתה. אצלי אתה תישאר תמיד יענק'לה. מקסימום דוקטור יענק'לה. כרגיל, מן הסתם, אחותך הגדולה הטילה עלי, ברגע האחרון, בשעת ערב מאוחרת, את משימת כתיבת הברכה. בזמן הפציעות של היום. אבל, היי, …